Žatva 2023

Aj tohto roku konečne nastala tá pravá chvíľa na začiatok najdôležitejšieho obdobia v poľnohospodárskom roku, čím je zber úrody a postupné vyhodnocovanie celoročnej pestovateľskej snahy. Počasie nám toho roku dovolilo začať žatvu až 13. augusta čim nastal mierny posun oproti minulým rokom. Žatevné práce začali zberom pšenice ozimnej s priemernou úrodou 5 t/ha, pokračovalo sa zberom horčice 1t/ha (zlepšenie o 30%) nasledoval jačmeň jarný 3t/ha a posledný bol ostropestrec marianský s úrodou 1t/ha. Dažde viackrát prerušili žatevné práce čo už malo aj mierny vplyv na kvalitu produktov. Výkupné ceny komodít sa vrátili na úroveň z pred pár rokov čo nereflektuje tohoročné vstupy osív hnojív a nafty.