Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania

Dňa 16.2.2024 sa konalo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania. Z celkového počtu známych členov spoločenstva zahlasovalo 76 %.

Na našej internetovej stránke v sekcii pre členov sú zverejnené zápisnice z hlasovania a výsledky volieb.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým za účasť pri hlasovaní.

Vianočný darček pre milovníkov Blajzlochu

Boli sme úspešní v projekte Pôdohospodárskej platobnej agentúry „Rekonštrukcia hrádze Blajzloch.“

Okrem rekonštrukcie havarijného stavu telesa hrádze, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1966 sa jazero vyčistí aj od nánosov.

Teší nás, že zabezpečíme takýto nádherný pohľad na jazero Blajzloch aj pre ďalšie generácie.

Lesu zdar!

OZNAM

Dňa 28. novembera 2023 v utorok, od 8:00 hod do 15:00 hod. budú spoločnosti Agrourbár a Akron vyplácať nájomné za pôdu v kancelárii Agrourbáru na hospodárskom dvore v Hrabušiciach 

OZNAM

Dňa 25. septembra 2023 v pondelok, budú firmy Agrourbár spol. s r. o. a Akron a.s. vydávať obilie za nájom pôdy na hospodárskom dvore Agrourbáru v pozberovej linke od 9:00 hod do 15:30 hod.

Žatva 2023

Aj tohto roku konečne nastala tá pravá chvíľa na začiatok najdôležitejšieho obdobia v poľnohospodárskom roku, čím je zber úrody a postupné vyhodnocovanie celoročnej pestovateľskej snahy. Počasie nám toho roku dovolilo začať žatvu až 13. augusta čim nastal mierny posun oproti minulým rokom. Žatevné práce začali zberom pšenice ozimnej s priemernou úrodou 5 t/ha, pokračovalo sa zberom horčice 1t/ha (zlepšenie o 30%) nasledoval jačmeň jarný 3t/ha a posledný bol ostropestrec marianský s úrodou 1t/ha. Dažde viackrát prerušili žatevné práce čo už malo aj mierny vplyv na kvalitu produktov. Výkupné ceny komodít sa vrátili na úroveň z pred pár rokov čo nereflektuje tohoročné vstupy osív hnojív a nafty.