OZNAM

Oznamujeme, že plánované vyplácanie nájmu, ktoré sa malo konať 26.11.2021 v priestoroch Argourbáru sa z dôvodu vyhlásenia zákazu vychádzania ruší a prekladá sa na najbližší možný termín po zrušení tohto nariadenia. V priebehu decembra sa bude vyplácať nájom formou zasielania na účet a poštovými poukážkami. V prípade pretrvávajúcej situácie sa pravdepodobne vyplácanie nájmu hotovosťou nahradí vyplácaním poštovou poukážkou.

vzniknutá situácia nás mrzí a prosíme o strpenie tejto nepríjemnej situácie v rámci verejného zdravia nás všetkých

OZNAM

Dňa 24.septembra 2021 (piatok), budú firmy Agrourbár spol. s r. o. a Akron a. s., vydávať obilie za nájom pôdy na hospodárskom dvore AGROURBÁR spol. s r. o. , v čase od 9.00 hod do 16.00 hod.

Napriek tomu, že ceny obilia v roku 2021 vzrástli, spoločnosti budú vydávať obilie za nájom v nezmenenej cene t .j. 15,- € za/q.

Mimo nájmu bude obilie predávané v cene t. j 22,- €/q

Výsledky korešpondenčného hlasovania

Vážený členovia pozemkového spoločenstva,

Dňa 12.7.2021 prebehlo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo vďaka vysokej účasti úspešné.

Jednotlivé body boli schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje za Vašu snahu a ochotu zahlasovať. Zápis z výsledkou korešpondenčného hlasovania si môžete pozrieť v sekcii pre členov.

Veríme, že nám bude umožnené tradičné stretnutie na dožinkách, ktoré sú predbežne naplánované dňa 22.augusta z dôvodu pandémie. O konaní Vás budeme včas informovať.

Členovia, ktorí neuviedli číslo účtu si môžu podiely vyzdvihnúť v kancelárií na Hospodárskom dvore v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod.