Domov

Urbariát HrabušiceNájomné zmluvy o nájme spoločných nehnutelností v zmysle zákona NR SR č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách zapísaných na listoch vlastníctva 1332, 1310 a 1067

Najomna_zmluva_LV_1332.rtf
Najomna_zmluva_LV_1310.rtf
Najomna_zmluva_LV_1067.rtf

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.docx
Tabulky_realizacna_cast.xls


Informácia o zadaní zákazky v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Deň zverejnenia

5.2.2014

predmet zakazky

"Realizácia ozdravných opatrení v lesoch poškodených biotickými, abiotickými a antropogennými škodlivými činiteľmi"

predpokladaná hodnota zakázky v € bez DPH 19885,6 €

termín zadania zákazky (uzatvorenia zmluvného vzťahu) 10.2.2014


Udalosti po novembri 1989 umožnili bývalým spolumajiteľom vrátiť sa k pôvodnému slobodnému hospodáreniu na majetkoch bývalého urbariátu. Po predchádzajúcich právnych krokoch a organizačných aktivitách sa zišlo valné zhromaždenie dňa 8. augusta 1992 a vytvorilo Bývalý urbariát, Pasienkovu spoločnosť v Hrabušiciach a prijalo jeho stanovy. Ukázalo sa však, že je možnosť hospodáriť ďalej racionálnejšie podľa nového zákona z roku 1995, tým že sa združili Bývalá urbariát, Pasienkové spoločenstvo Hrabušice so Skupinou urbámikov Štefan Novysedlák a spol. do Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice, a na valnom zhromaždení 25. novembra 1995 prijali nové stanovy a súčasne v ten istý deň podpísali Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva podľa zákona NR SR č. 181/1995 Z. z.

Stará budova urbárskeho domu Nová budova urbárskeho domu


Hlavná stránka | História | Orgány spoločnosti | Zoznam spoluvlastníkov | Stanovy | Lesné hospodárenie | Agrourbár | Akcie | Kontakty

Copyright © Urbariát Hrabušice 2017 | WebDesign by -FL-