Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania

Dňa 16.2.2024 sa konalo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania. Z celkového počtu známych členov spoločenstva zahlasovalo 76 %.

Na našej internetovej stránke v sekcii pre členov sú zverejnené zápisnice z hlasovania a výsledky volieb.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým za účasť pri hlasovaní.