Kontakty

Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice                               

Pozemkové spoločenstvo je od 15.6.1996 zaregistrované v registri pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade v Spišskej Novej Vsi. Vložka registra číslo: R- 0023/SN

Kontaktné údaje:

Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice
IČO: 17151970
Agrourbár spol s r.o. Hrabušice
IČO: 36177369
Adresa:Hlavná 233/79, 05315 Hrabušice
Adresa
prevádzky:
Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice
Tel.:053/449 04 05
E-mail: Urbariát: urbariathrabusice@gmail.com
Agrourbár: agrourbar2@gmail.com

Predseda spoločenstva: Ing. Marcel Slivka, 0911 222 075
Konateľ Agrourbár spol. s r.o: Gabriela Mlynárová, 0918 435 046

Konateľ Agrourbár spol. s r.o:

Tomáš Šarišský, 0918 696 055