Predaj jahniat 2024

Blížiaci sa príchod jari dokazujú aj jahniatka. Prvé sa u nás narodilo 06.02.2024 a doteraz máme už 550 ks. Tak ako každý rok aj v tomto roku si môžete zakúpiť jahňatá (zošľachtená valaška )v cene 3,80,- €/kg živej váhy. Objednávky si môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0918 696 055.

Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania

Dňa 16.2.2024 sa konalo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania. Z celkového počtu známych členov spoločenstva zahlasovalo 76 %.

Na našej internetovej stránke v sekcii pre členov sú zverejnené zápisnice z hlasovania a výsledky volieb.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým za účasť pri hlasovaní.

Vianočný darček pre milovníkov Blajzlochu

Boli sme úspešní v projekte Pôdohospodárskej platobnej agentúry „Rekonštrukcia hrádze Blajzloch.“

Okrem rekonštrukcie havarijného stavu telesa hrádze, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1966 sa jazero vyčistí aj od nánosov.

Teší nás, že zabezpečíme takýto nádherný pohľad na jazero Blajzloch aj pre ďalšie generácie.

Lesu zdar!

OZNAM

Dňa 28. novembera 2023 v utorok, od 8:00 hod do 15:00 hod. budú spoločnosti Agrourbár a Akron vyplácať nájomné za pôdu v kancelárii Agrourbáru na hospodárskom dvore v Hrabušiciach 

OZNAM

Dňa 25. septembra 2023 v pondelok, budú firmy Agrourbár spol. s r. o. a Akron a.s. vydávať obilie za nájom pôdy na hospodárskom dvore Agrourbáru v pozberovej linke od 9:00 hod do 15:30 hod.