Jahňatá 2023

Máme tu obdobie kotenie oviec, ktoré je „zimnou žatvou chovateľa“ farma ožíva veselým bľakotom jahniat. Pre všetkých chovateľov je to radostné i náročné obdobie, kedy je potrebné správne zvládnuť odchov jahniat.

Tak ako každý rok aj v tomto roku si môžete zakúpiť jahňatá (zošľachtená valaška) v cene 3,6 €/kg živej váhy. Objednávky príjmame na tel. čísle 0918 696 055

Obnova strojového parku v spoločnosti Agrourbár

Krátka prezentácia nových strojov pri lisovaní (Lis Crone Comprima) a ukladaní balíkov lucerny (Merlo -čelný nakladač) pre následný prevoz. Stroje boli zakúpené v rámci obnovy vozového a strojového parku našej spoločnosti.

OZNAM

Oznamujeme, že plánované vyplácanie nájmu, ktoré sa malo konať 26.11.2021 v priestoroch Argourbáru sa z dôvodu vyhlásenia zákazu vychádzania ruší a prekladá sa na najbližší možný termín po zrušení tohto nariadenia. V priebehu decembra sa bude vyplácať nájom formou zasielania na účet a poštovými poukážkami. V prípade pretrvávajúcej situácie sa pravdepodobne vyplácanie nájmu hotovosťou nahradí vyplácaním poštovou poukážkou.

vzniknutá situácia nás mrzí a prosíme o strpenie tejto nepríjemnej situácie v rámci verejného zdravia nás všetkých

OZNAM

Dňa 24.septembra 2021 (piatok), budú firmy Agrourbár spol. s r. o. a Akron a. s., vydávať obilie za nájom pôdy na hospodárskom dvore AGROURBÁR spol. s r. o. , v čase od 9.00 hod do 16.00 hod.

Napriek tomu, že ceny obilia v roku 2021 vzrástli, spoločnosti budú vydávať obilie za nájom v nezmenenej cene t .j. 15,- € za/q.

Mimo nájmu bude obilie predávané v cene t. j 22,- €/q

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020 a prílohy

Tohoročné jahniatka v našom chove oviec Agrourbáru spol. s r. o.

Dňa 9.2.2021 sa nám okotilo prvé jahniatko na našom hospodárskom dvore. V súčasnosti už prišlo na svet vyše 500 jahniat. V priebehu druhej polovice mesiaca Marec začneme aj s každoročným predajom. Časť jahniat sa ponechá na vlastnú obnovu stáda a zvyšok budeme postupne ponúkať na predaj. Záujemcovia o kúpu jahniat nás môžu kontaktovať na tel: čísle 0908 948 086. Predpokladaný predaj začne od 15 marca až do vypredania.