Vianočný darček pre milovníkov Blajzlochu

Boli sme úspešní v projekte Pôdohospodárskej platobnej agentúry „Rekonštrukcia hrádze Blajzloch.“

Okrem rekonštrukcie havarijného stavu telesa hrádze, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1966 sa jazero vyčistí aj od nánosov.

Teší nás, že zabezpečíme takýto nádherný pohľad na jazero Blajzloch aj pre ďalšie generácie.

Lesu zdar!