Po 100 rokoch návrat k tradíciam

V roku 1928 kúpil urbariát pinzgavského plemenného býka z Nižnej Myšle. Chov urbárského dobytka dôsledkom politických zmien časom zanikol, ale v súčasnosti sme obnovili tradíciu a po vyčistení pasienkov v lokalite Hágy kúpili základne stádo piatich kráv pinzgavského dobytka.

Prečo pinzgavský dobytok, keď nie sú taķé produktívne ako ostatné plemená?

Preto lebo tradície sú nám prednejšie!

Je to slovenské ohrozené plemeno, ktorým sme rozšírili náš početný chov oviec, taktiež ohrozeného plemena pôvodnej valašky.

Veríme, že sa im u nás bude dariť a stádo sa časom rozrastie.

Projekt vznikol v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

OZNAM

Dňa 16. septembra 2022 v piatok, budú firmy Agrourbár spol. s r. o. a Akron a.s. vydávať obilie za nájom pôdy na hospodárskom dvore Agrourbáru v pozberovej linke od 9:00 hod do 16:00 hod.

Stratené rašeliny

V rámci urbárskeho projektu Spoznaj náš kraj sme pre Vás pripravili novú informačnú tabuľu o vyznamnej lokalite, ktorú pozná hádam každý miestny občan. Hrabušické rašelinisko patrilo k najstarším a najväčším na východe Slovenska, a preto si zaslúžilo našu pozornosť.

Pozývame Vás na príjemnú prechádzku k urbárskej Včelnici na Pamulovej, kde sa tabuľa nachádza.

Lesu zdar!

Vyhodnotenie korešpondendenčného hlasovania

Dňa 27.6.2022 sa konalo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania. Z celkového počtu známych členov spoločenstva zahlasovalo 68,33 %. Všetkých 7 hlasovaní bolo schválených nadpolovičnou väčšinou. Podrobné výsledky z hlasovania sú zverejnené na našej internetovej stránke v sekcii pre členov.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým za účasť pri hlasovaní.

Parkovisko Podlesok

Na Urbárskom parkovisku Podlesok sme spustili novú parkovaciu rampu, ktorá zabezpečuje plynulejšie parkovanie, jednoduchú obsluhu a transparentný výber parkovného. Rampa je určená na celoročnú prevádzku a počas hlavnej turistickej sezóny budú návštevníkom parkoviska k dispozícii parkovací asistenti.

Rekonštrukcia Urbárskeho domu

V posledných mesiacoch renovujeme náš Urbársky dom. Dlho sme hľadali využitie týchto priestorov a v spolupráci s nájomcami pre Vás pripravujeme areál, kde si okrem tradičného občerstvenia zakúpite čerstvé pečivo či koláčik z novej pekárne, na poschodí bude second hand obchod s regálmi plnými oblečenia a na dvore si deti okrem hojdačiek a ihriska nájdu aj stánok so zmrzlinou či ľadovou drťou. Veríme, že sa nám podarí vniesť život do areálu Urbárskeho domu a vytvoriť minicentrum Hrabušíc, kde si príde na svoje celá rodina.

Pasienok Hágy – tak ako kedysi

Frézovanie pňov

Práce na obnove pasienka v lokalite Hágy pokračujú v plnom prúde. Výsledkom snaženia bude obnova lúk s ponechaním starých pôvodnych stromov, tak ako to bolo kedysi.

Aby táto snaha obnovy nebola márna a znova nám pasienky nezarástli, tak o jeho údržbu sa bude celoročne starať partia krásnych záhradničok nášho ohrozeného Pinzgauskeho plemena, čím si rozšírime chov oviec aj o chov hovädzieho dobytka.

Tento projekt vznikol na základe spolupráce s Národným parkom Slovenský raj ako obnova území narura 2000.

„Divoké“ včielky z raja sú aj tento rok pripravené liečiť telo aj dušu návštevníkov

Jarná prehliadka včelnice nás presvedčila o výbornej kondícii včelých rodín aj napriek tomu, že včielky si tam žijú na divoko, tak ako kedysi v lesoch.

Včelám nijako nezasahujeme do ich prirodzeného spôsobu života. Keď majú potrebu, tak si menia kráľovnú, prirodzene sa vyroja, interier úľa si zariadia vo vlastnom štýle, zimujú na vlastnom mede ( nie na cukrových náhradách ) a neliečia sa chémiou.

V polovici apríla bude včelnica aj s apidomčekom slúžiť návštevníkom.