Žatva 2023

Aj tohto roku konečne nastala tá pravá chvíľa na začiatok najdôležitejšieho obdobia v poľnohospodárskom roku, čím je zber úrody a postupné vyhodnocovanie celoročnej pestovateľskej snahy. Počasie nám toho roku dovolilo začať žatvu až 13. augusta čim nastal mierny posun oproti minulým rokom. Žatevné práce začali zberom pšenice ozimnej s priemernou úrodou 5 t/ha, pokračovalo sa zberom horčice 1t/ha (zlepšenie o 30%) nasledoval jačmeň jarný 3t/ha a posledný bol ostropestrec marianský s úrodou 1t/ha. Dažde viackrát prerušili žatevné práce čo už malo aj mierny vplyv na kvalitu produktov. Výkupné ceny komodít sa vrátili na úroveň z pred pár rokov čo nereflektuje tohoročné vstupy osív hnojív a nafty.

Výroba ovčieho syra v Hrabušiciach

Spoločnosť Agrourbár spol. s r. o. sa venuje chovu oviec už viac ako 20 rokov. V posledných rokoch sme produkovali len surové ovčie mlieko, ktoré sme predávali mliekarni. Dlhšie sme sa pohrávali s myšlienkou obnovenia výroby ovčieho syra, ktorá je v Hrabušiciach už dávno zabudnutá. Z myšlienky sa stala skutočnosť a s radosťou Vám oznamujeme, že od 25.04.2023 začíname s predajom 100 % ovčieho syra a žinčice. Uvedené výrobky si môžete zakúpiť na hospodárskom dvore v Hrabušiciach na Hviezdoslavovej ulici 495, v pracovných dňoch od 08.00 hod do 15.00 hod.

Cena ovčieho syra je 12,- € za kg a cena žinčice 2,50 € za liter. Na žinčicu je potrebné si priniesť nádobu.

Ochrana jedle pre ďalšie generácie

Teraz po zime je vidieť, že náročná individuálna ochrana jedle sa v našich porastoch osvedčila a je to jeden zo spôsobov ako pomôcť jedličkam odrastať aj napriek tomu, že zver tuto cennú drevinu počas zimy vyhľadáva a obžiera až „do koreňa“.

Počas jesene sme takto ochránili viac ako 2100 ks jedličiek z prirodzeného zmladenia.

Nie každej sa ušiel takýto ochranný kabat a tu je výsledok po zime.

Ochrana prirodzeného zmladenia oplocovaním vznikla v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

Jahňatá 2023

Máme tu obdobie kotenie oviec, ktoré je „zimnou žatvou chovateľa“ farma ožíva veselým bľakotom jahniat. Pre všetkých chovateľov je to radostné i náročné obdobie, kedy je potrebné správne zvládnuť odchov jahniat.

Tak ako každý rok aj v tomto roku si môžete zakúpiť jahňatá (zošľachtená valaška) v cene 3,6 €/kg živej váhy. Objednávky príjmame na tel. čísle 0918 696 055