Po 100 rokoch návrat k tradíciam

V roku 1928 kúpil urbariát pinzgavského plemenného býka z Nižnej Myšle. Chov urbárského dobytka dôsledkom politických zmien časom zanikol, ale v súčasnosti sme obnovili tradíciu a po vyčistení pasienkov v lokalite Hágy kúpili základne stádo piatich kráv pinzgavského dobytka.

Prečo pinzgavský dobytok, keď nie sú taķé produktívne ako ostatné plemená?

Preto lebo tradície sú nám prednejšie!

Je to slovenské ohrozené plemeno, ktorým sme rozšírili náš početný chov oviec, taktiež ohrozeného plemena pôvodnej valašky.

Veríme, že sa im u nás bude dariť a stádo sa časom rozrastie.

Projekt vznikol v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.