Oznam

Dňa 25. novembera 2022 piatok, od 8:00 hod do 15:30 hod. budú spoločnosti Agrourbár a Akron vyplácať nájomné za pôdu za rok 2022 v kancelárii Agrourbáru na hospodárskom dvore v Hrabušiciach 

Po 100 rokoch návrat k tradíciam

V roku 1928 kúpil urbariát pinzgavského plemenného býka z Nižnej Myšle. Chov urbárského dobytka dôsledkom politických zmien časom zanikol, ale v súčasnosti sme obnovili tradíciu a po vyčistení pasienkov v lokalite Hágy kúpili základne stádo piatich kráv pinzgavského dobytka.

Prečo pinzgavský dobytok, keď nie sú taķé produktívne ako ostatné plemená?

Preto lebo tradície sú nám prednejšie!

Je to slovenské ohrozené plemeno, ktorým sme rozšírili náš početný chov oviec, taktiež ohrozeného plemena pôvodnej valašky.

Veríme, že sa im u nás bude dariť a stádo sa časom rozrastie.

Projekt vznikol v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.

OZNAM

Dňa 16. septembra 2022 v piatok, budú firmy Agrourbár spol. s r. o. a Akron a.s. vydávať obilie za nájom pôdy na hospodárskom dvore Agrourbáru v pozberovej linke od 9:00 hod do 16:00 hod.

Stratené rašeliny

V rámci urbárskeho projektu Spoznaj náš kraj sme pre Vás pripravili novú informačnú tabuľu o vyznamnej lokalite, ktorú pozná hádam každý miestny občan. Hrabušické rašelinisko patrilo k najstarším a najväčším na východe Slovenska, a preto si zaslúžilo našu pozornosť.

Pozývame Vás na príjemnú prechádzku k urbárskej Včelnici na Pamulovej, kde sa tabuľa nachádza.

Lesu zdar!

Vyhodnotenie korešpondendenčného hlasovania

Dňa 27.6.2022 sa konalo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania. Z celkového počtu známych členov spoločenstva zahlasovalo 68,33 %. Všetkých 7 hlasovaní bolo schválených nadpolovičnou väčšinou. Podrobné výsledky z hlasovania sú zverejnené na našej internetovej stránke v sekcii pre členov.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje všetkým za účasť pri hlasovaní.

Parkovisko Podlesok

Na Urbárskom parkovisku Podlesok sme spustili novú parkovaciu rampu, ktorá zabezpečuje plynulejšie parkovanie, jednoduchú obsluhu a transparentný výber parkovného. Rampa je určená na celoročnú prevádzku a počas hlavnej turistickej sezóny budú návštevníkom parkoviska k dispozícii parkovací asistenti.