Ochrana jedle pre ďalšie generácie

Teraz po zime je vidieť, že náročná individuálna ochrana jedle sa v našich porastoch osvedčila a je to jeden zo spôsobov ako pomôcť jedličkam odrastať aj napriek tomu, že zver tuto cennú drevinu počas zimy vyhľadáva a obžiera až „do koreňa“.

Počas jesene sme takto ochránili viac ako 2100 ks jedličiek z prirodzeného zmladenia.

Nie každej sa ušiel takýto ochranný kabat a tu je výsledok po zime.

Ochrana prirodzeného zmladenia oplocovaním vznikla v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.