Rekonštrukcia Urbárskeho domu

V posledných mesiacoch renovujeme náš Urbársky dom. Dlho sme hľadali využitie týchto priestorov a v spolupráci s nájomcami pre Vás pripravujeme areál, kde si okrem tradičného občerstvenia zakúpite čerstvé pečivo či koláčik z novej pekárne, na poschodí bude second hand obchod s regálmi plnými oblečenia a na dvore si deti okrem hojdačiek a ihriska nájdu aj stánok so zmrzlinou či ľadovou drťou. Veríme, že sa nám podarí vniesť život do areálu Urbárskeho domu a vytvoriť minicentrum Hrabušíc, kde si príde na svoje celá rodina.

Pasienok Hágy – tak ako kedysi

Frézovanie pňov

Práce na obnove pasienka v lokalite Hágy pokračujú v plnom prúde. Výsledkom snaženia bude obnova lúk s ponechaním starých pôvodnych stromov, tak ako to bolo kedysi.

Aby táto snaha obnovy nebola márna a znova nám pasienky nezarástli, tak o jeho údržbu sa bude celoročne starať partia krásnych záhradničok nášho ohrozeného Pinzgauskeho plemena, čím si rozšírime chov oviec aj o chov hovädzieho dobytka.

Tento projekt vznikol na základe spolupráce s Národným parkom Slovenský raj ako obnova území narura 2000.

„Divoké“ včielky z raja sú aj tento rok pripravené liečiť telo aj dušu návštevníkov

Jarná prehliadka včelnice nás presvedčila o výbornej kondícii včelých rodín aj napriek tomu, že včielky si tam žijú na divoko, tak ako kedysi v lesoch.

Včelám nijako nezasahujeme do ich prirodzeného spôsobu života. Keď majú potrebu, tak si menia kráľovnú, prirodzene sa vyroja, interier úľa si zariadia vo vlastnom štýle, zimujú na vlastnom mede ( nie na cukrových náhradách ) a neliečia sa chémiou.

V polovici apríla bude včelnica aj s apidomčekom slúžiť návštevníkom.

Jahňatá 2022

Dňa 8.2.2021 na našom hospodárskom dvore prišlo na svet prvé jahniatko. V súčasnosti už prišlo na svet vyše 300 jahniat. V priebehu druhej polovice mesiaca Marec začneme aj s každoročným predajom. Časť jahniat si necháme na vlastnú obnovu stáda a zvyšok budeme postupne predávať. Orientačná cena jahniatka bude 2,5€/kg živej váhy. Záujemcovia o kúpu jahniat nás môžu kontaktovať na tel: čísle 0908 948 086.

Vianočný stromček za fotku


Pozemkové spoločenstvo Vám ponúka vianočný stromček alebo dekoračnú čečinu s množstvom zážitkov.

Stromček si musíte sami s rodinou vybrať, vyrezať,odtiahnuť… ( možno budu aj zahnuté zuby dohora:)
Borovice pri Hrabušiciach rastú na druhovo bohatej lúke, ktorú ideme opäť obnoviť v spolupráci s NP Slovenský raj.

Stromčeky priamo z prírody nemožno porovnávať s plantážovými stromčekami v supermarketoch. Naše stromčeky potešia tých, ktorí vedia, že Vianoce nie sú len o dokonalosti. Do Vašich domov prinesú vôňu prírody a hlavne budú pred výrubom účelne využité.

Stromček nie je zadarmo!!! Po jeho ozdobení nás poteší foto pod týmto príspevkom na našom fb.

V prípade záujmu nás navštívte v kancelárii na hospodarskom dvore v Hrabušiciach. V pracovných dňoch od 7.00 do 15.00, kde Vám poskytneme konkrétne inštrukcie a vystavíme lístok na prevoz.

VESELÉ VIANOCE

Parkovisko Podlesok

Rok 2021 nám priniesol výzvu v podobe prevádzkovania „dolného“ parkoviska na Podlesku, ktorého sme vlastníkom.

Našou snahou bude okrem výberu parkovného aj zmodernizovať a skvalitniť služby, ktoré tu dlhodobo chýbali. Dané zámery však podliehajú rôznym povoleniam a môžu trvať veľmi dlho. Preto sme ako dočasné riešenie transparentného výberu parkovného a evidencie vozidiel zvolili SMS parkovanie.

Umiestnili sme tabule s návodom platieb:

Tabuľu s poďakovaním za úhradu a s prezentáciou Urbariátu:

Začali sme práce súvisiace s čistením priľahlých plôch parkoviska, výrobu masívnych stolov, košov na triedený odpad …

Aj takýmito maličkosťami chceme prispieť k väčšej spokojnosti návštevníkov Národného parku Slovenský raj.

Tohoročné jahniatka v našom chove oviec Agrourbáru spol. s r. o.

Dňa 9.2.2021 sa nám okotilo prvé jahniatko na našom hospodárskom dvore. V súčasnosti už prišlo na svet vyše 500 jahniat. V priebehu druhej polovice mesiaca Marec začneme aj s každoročným predajom. Časť jahniat sa ponechá na vlastnú obnovu stáda a zvyšok budeme postupne ponúkať na predaj. Záujemcovia o kúpu jahniat nás môžu kontaktovať na tel: čísle 0908 948 086. Predpokladaný predaj začne od 15 marca až do vypredania.

Galéria prarodičov

Počas jesene sme vyhľadali a zmapovali cenné stromy nášho lesa. Celá ta námaha je z dôvodu úspešnosti v projekte – Zlepšovanie
stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.

Vyznačilo sa priblížne 5700 m3 „stromov na dožitie“, ktoré ostanú neohrozene stáť v poraste až do svojej smrti. Preplatenie týchto velikánov je len jedno z piatich opatrení, ktoré sa v našich porastoch budú realizovať v priebehu troch rokov.

Medzi ďalšie opatrenia patrí aj náhrada zvýšených nákladov pri vykonávaní šetrnej ťažby a to použitím koní alebo lanoviek.

Ponechanie mŕtveho dreva v poraste.

Ďalšími opatreniami sú oplôtky na ochranu mladín, ďalej zvýšené náklady na výchovu (prerezávky) a sprístupnenie porastov výstavbou približovacích liniek.