Výsledky korešpondenčného hlasovania

Vážený členovia pozemkového spoločenstva,

korešpondenčné hlasovanie bolo úspešné s prekvapivo vysokou účasťou. Do piatku 19.6.2020 nám z počtu 617 ks odoslaných hlasovacích lístkov bolo doručených 393 ks.

Z výsledkov hlasovania vyplýva, že jednotlivé body boli schvávené nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.

Výbor pozemkového spoločenstva ďakuje za Vašu snahu a ochotu zahlasovať. Zápis z výsledkov korešpondenčného hlasovania si môžete pozrieť v sekcii pre členov.

Veríme, že aj napriek pandémie korona vírusu nám bude začiatkom septembra umožnené tradičné stretnutie na dožinkách.