Domov

Urbariát Hrabušice - Zoznam spoluvlastníkovVlastnícke podiely Pozemkového spoločenstva sú uvedené na listoch vlastníctva v katastroch obcí Hrabušice a Vernár. K ich aktualizácii je možné nahliadnuť na internetovej stránke katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky: www.katasterportal.sk

Hrabušice – listy vlastníctva č. 1310, 1332 a 1531
Vernár – list vlastníctva č. 1067


Hlavná stránka | História | Orgány spoločnosti | Zoznam spoluvlastníkov | Stanovy | Lesné hospodárenie | Agrourbár | Akcie | Kontakty

Copyright © Urbariát Hrabušice 2017 | WebDesign by -FL-