Domov

Urbariát Hrabušice - Stanovy
Stanovy Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice boli prijaté na valnom zhomaždení dňa 25. novembra 1995.

Pre vlastníkov je k dispozícii aj elektronická verzia stanov (vo vormáte PDF). O stanovy v elektronickej verzii si môže každý vlastník spoločenstva požiadať na adrese: lucivjansky @ spisnet.sk


Hlavná stránka | História | Orgány spoločnosti | Zoznam spoluvlastníkov | Stanovy | Lesné hospodárenie | Agrourbár | Akcie | Kontakty

Copyright © Urbariát Hrabušice 2017 | WebDesign by -FL-