Domov

Urbariát Hrabušice - Orgány spoločnostiZbor zástupcov Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice

Výbor (zvolený na valnom zhromaždení v roku 2014):

 1. Ing. Jozef Daniel Novysedlák – predseda,
 2. Ing. Peter Pavol Hudák – podpredseda
 3. Ing. Ladislav Dula
 4. Monika Jakubcová
 5. Ing. Ladislav Lučivjanský, lucivjansky @ spisnet.sk
 6. Peter Klein
 7. Júlia Želonková

Zbor zástupcov (zvolený na valnom zhromaždení v roku 2014):

 1. Ing. Jozef Daniel Novýsedlák
 2. Ing. Peter Pavol Hudák
 3. Ing. Ladislav Dula
 4. Monika Jakubcova
 5. Ing. Ladislav Lučivjanský
 6. Peter Klein
 7. Júlia Želonková
 8. Ing. Mária Smierčaková
 9. Marta Mizerová
 10. František Rabčan
 11. Božena Kupčová
 12. Eva Stanková
 13. Terézia Gondová
 14. Miroslav Švirloch
 15. Iveta Stanková
 16. Ing. Róbert Duľa
 17. Monika Haščáková
 18. Mária Kolcúnová
 19. Peter Barabas
 20. Juraj Duľa
 21. Jozef Staš
 22. Ján Lapšanský
 23. Rudolf Lučivjanský
 24. Anton Bušovský
 25. Ľudmila Hanzélyová
 26. Anna Schustríková
 27. František Lučivjanský
 28. Ján Jendrál
 29. Ladislav Jakubec
 30. Mária Drencéniová

Dozorná rada (zvolená na valnom zhromaždení v roku 2014):

 1. Lapšanská Ema – predseda
 2. Gurgoľová Alica
 3. Bajtošová Anna


Hlavná stránka | História | Orgány spoločnosti | Zoznam spoluvlastníkov | Stanovy | Lesné hospodárenie | Agrourbár | Akcie | Kontakty

Copyright © Urbariát Hrabušice 2017 | WebDesign by -FL-