Zverejnenie dokumentov Verejného obstarávania k Rekonštrukcii technického diela Blajzloch